Zatvoriť panel
Hlavná stránka
 


 Úvod

 O spoločnosti

 Produkty a služby

 Referencie

 Kontakt

blox CMS
Najvyšší súd Slovenskej republiky
       NSSR 1.0
Redakčný a publikačný systém blox CMS NSSR 1.0 umožňuje prezentovanie Najvyšieho súdu Slovenskej republiky pomocou internetu. Zároveň umožňuje promptné informovanie verejnosti o aktuálnych činnostiach Najvyšieho súdu.
Pomocou modulu na evidenciu rozhodnutí umožňuje evidovanie a vyhľadávanie rozhodnutí Najvyšieho súdu a umožňuje, aby verejnosť bola s nimi čo najskôr oboznámená.
Redakčné a publikačné systémy pre Orange Slovensko, a.s.
       KontoOrange 1.0 
Redakčný a publikačný systém blox CMS KontoOrange 1.0 informuje o činnostiach neziskovej organizácie Konto Orange, n.f., ktorej zriaďovateľom je
Orange Slovensko, a.s. 
Okrem toho Informuje o jednotlivých formách a kritériách podpory neziskovým projektom, ktoré fond poskytuje, aktuálnych tlačových a výročných správach a iných informáciach týkajúcich sa organizácie.

    
     Kino IMAX 1.0 
Informačný systém blox CMS Kino IMAX 1.0 nahrádza pôvodnú statickú stránku, pričom umožňuje jej jednoduchú aktualizáciu zamestnancami spoločnosti, ktorým na prácu so systémom stačia základné znalosti práce s počítačom. 
Obsahuje informácie o samotnom kine a jeho technológií, premietaných filmoch, pripravovaných filmoch, akciách a poskytovaných zľavách. Zároveň si na stránke môžete zarezervovať vstupenky na vybrané podujatie.
 

Adventure.sk - dobrodružstvo na webe
       ADVENTURE 1.0
Redakčný a publikačný systém blox CMS ADVENTURE 1.0 slúži ako publikačný nástroj pre redaktorov portálu na uverejňovanie článkov. Obsahuje správu používateľov s možnosťou prideľovania práv na jednotlivé články. Zároveň obsahuje modul na zobrazovanie galérie obrázkov.
blox EXRANET
Slovenská advokátska komora - Extranetový systém
       SAK Extranet 1.0
Extranetový systém pre Slovenskú advokátsku komoru. Systém zabezpečuje prezentáciu Slovenskej advokátskej komory pomocou moderného redakčného a publikačného systému blox CMS. 
Okrem neho umožňuje v privátnej zóne určenej pre členov Slovenskej advokátskej komory informovať svojich členov o najnovších udalostiach, podujatiach a podobne a komunikovať s nimi v rozmere, ktorý si vyžaduje ich činnosť. 
blox INTRANET
Slovenská advokátska komora - Intranetový systém
SAK Intranet 1.0
Intranetový systém pre Slovenskú advokátsku komoru. Systém zabezpečuje evidenciu a spracovanie informácii o advokátoch a advokátskych koncipientoch, ktorí sú členmi Slovenskej advokátskej komory a inej potrebnej agendy organizácie.

Vyjadrenie zákazníka:
Intranet SAK je pre nás užívateľsky príjemne orientovaná koncepcia spravovania zoznamov a činností Slovenskej advokátskej komory, ktoré vyplývajú zo zákona o advokácii. Vytvorením intranetového systému sa práca kancelárie SAK zefektívnila a bolo možné presúnúť koncentráciu od mechanických činností k činnostiam, ktoré si vyžadujú kreatívnejší prístup.

Mgr. Andrej Popovec
riaditeľ odboru vnútorných vecí advokácie

blox Katalóg
Pegas - byty za cenu nájmu
      

BALART WEB 1.0
Systém Balart Web 1.0 je komplexný systém na zabezpečnenie predaja bytov. Systém umožňuje:

  1. zobraziť statické informácie o projekte pomocou redakčného systému blox CMS,
  2. zobraziť aktuálnu ponuku bytov s možnosťou rezervácie bytu a to formou formulára, alebo modulom na grafický vyber bytu,
  3. evidovať pomocou modulu blox Katalóg zoznam voľných, rezervovaných a predaných bytov.
L.C.A. - Literárna a kultúrna agentúra
      

LCA 1.0
Tento informačný systém slúži na prezentáciu slovenských autorov a slovenskej literárnej tvorby. Umožnuje uverejňovať profily autorov, ukážky z ich tvorby a
 popis ich literárnych diel.

Poradenské a konzultačné služby
Orange Slovensko, a.s.
ZÓNY - Analýza projektu a projektových rizík

Vypracovanie analýzy projektu s identifikáciou potenciálnych silných stránok, slabých stránok, príležitostí a hrozieb projektu ZÓNY s návrhom koncepcie a stratégie implementácie riešenia, náčrtnutím rámcových mílnikov budúceho projektového plánu s rámcovým odhadom potrebných zdrojov.
(c) DandiWay s.r.o. 2004, 2005design@rgb