Zatvoriť panel
Hlavná stránka
 


 Úvod

 O spoločnosti

 Produkty a služby

 blox® CMS

 blox® EXTRANET

 blox® KATALÓG

 Referencie

 Kontakt

blox® CMS
blox CMS – Web stránka, ktorá rastie s Vami
 
blox CMS je redakčný a publikačný systém, ktorý Vám umožňuje:
 • nastaviť obsah Web stránky
  pomocou konfiguračného nástroja umožňuje systém blox CMS nastaviť obsah Vašej Web stránky. Zobrazovanie zmien na WWW stránke prebieha automaticky v súlade s preddefinovaným dizajnom. Texty na stránke sa editujú pomocou takzvaného WYSIWYG editora, rovnako ako v Microsoft Worde, pričom daný editor umožňuje priamo vkladať texty z Microsoft Wordu. Nastavovanie obsahu stránky nevyžaduje rozsiahle odborné znalosti, stačia základné znalosti práce s počítačom a programom Microsoft Word,
   
 • dynamické zobrazovanie Web stránok
  na základe užívateľom definovanej konfigurácie systém blox CMS dynamicky generuje Web stránky pre užívateľov internetu, pričom umožňuje bohatú variabilnosť ich prezentácie. Pomocou otvárateľných sekcií umožňuje užívateľom ľahko nájsť požadovanú informáciu,
   
 • rozšíriť Web stránku podľa Vašich potrieb
  okrem štandartných modulov (stránka, menu, sekcia, text, obrázok, súbor na stiahnutie, linka) systém blox CMS umožňuje rozširovanie pomocou užívateľských modulov naprogramovaných presne podľa Vašich potrieb. Príkladom užívateľského modulu sú napríklad: modul na spracovanie objednávok, kontaktný formulár, modul špecifického vyhľadávania a podobne.
S redakčným a publikačným systémom blox CMS bude Vaša Web stránka: 
 • stále aktuálna
  pomocou konfiguračného nástroja blox CMS je možné informácie na stránke jednoducho meniť a udržiavať ich stále aktuálne,
   
 • šetriť Vaše náklady
  keďže nebudete musieť platiť za aktualizáciu stánky, ale budete si ju vedieť aktualizovať sami, tak nieje potrebné platiť dodávateľskú firmu za úpravy na stránke,
   
 • variabilná
  informácie v redakčnom a publikačnom systéme blox CMS sú organizované stromovo – podobne ako súbory a adresáre v počítači, pričom konfiguračný nástroj umožňuje kopírovať, presúvať, mazať aj jednotlivé časti stromu, čo umožňuje vysokú variabilnosť konfigurácie stránky. Zároveň dynamické zobrazovanie stránky umožňuje aby jednotlivé časti stránky sa zobrazovali v celku, alebo po častiach. Táto variabilnosť umožňuje prehľadné a jednoduché zobrazovanie aj veľkého objemu informácií,
   
 • rozšíriteľná
  modulárna architektúra systému blox CMS umožňuje rozšíriť riešenie o moduly, ktoré sú presne podľa Vašich potrieb a to bez vysokých nákladov,
   
 • výkonná
  blox CMS je implementovaný v J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Architektúra riešenia je stavaná na vysoké záťaže a vzhľadom na vlastnosti kompatibility jazyka Java je možné prevádzkovať riešenie nielen na serveroch nižšej triedy, ale aj na vysokovýkonných počítačoch spojených do tzv. počítačového klastra.
blox® EXRANET
blox EXTRANET – priblížte sa k Vašim zákazníkom
 
Rozšírením systému blox CMS o extranetové moduly vzniká riešenie, ktoré Vám umožňuje: 
 • ponúkať a predávať Vaše produkty a služby
  pomocou modulu na predaj produktov a služieb systém umožňuje vytvorenie virtuálneho internetového katalógu s možnosťou objednávania, alebo priamo zakúpenia vybraných položiek. Vzhľadom na vysokú variabilnosť extranetových modulov, riešenie presahuje rozmer klasického internetového obchodu a umožňuje aj predaj špecifických služieb, napríklad: spojených s organizáciou kurzov, seminárov, školení a podobne,
   
 • aktívne komunikovať s Vašimi obchodnými partnermi a zákazníkmi
  riešenie blox EXTRANET obsahuje moduly na komunikáciu pomocou poštového klienta, kontaktných formulárov, hromadnej pošty, informačnej nástenky, ankety, alebo štruktúrovaných diskusných fór,
   
 • doplniť riešenie o moduly podľa Vašich potrieb
  v prípade, že štandartné moduly nepokrývajú všetky Vaše potreby je možné systém blox EXTRANET rozšíriť o moduly postavené presne podľa Vašich potrieb.
 S informačným systémom blox EXTRANET bude Vaša spoločnosť môcť: 
 • efektívne predávať vaše produkty 24 hodín denne
  pomocou modulu na predaj produktov, je možné efektívne pomocou internetu prezentovať a predávať Vaše produkty a to s nepretržitou dostupnosťou,
   
 • vedieť ako skvalitniť vaše produkty
  moduly na aktívnu komunikáciu poskytujú priestor pre Vašich zákazníkov a partnerov vyjadriť sa k Vašim produktom, alebo službám, čo Vám poskytuje informácie, kde je možné Vaše produkty skvalitniť,
   
 • šetriť prevádzkové náklady
  keďže spracovanie informácii prebieha pomocou internetu, znižujú sa náklady na spracovanie informácií a šetrí sa nielen papier a naše lesy, ale aj personálne zdroje, ktoré tvoria nemalú časť nákladov,
   
 • dosiahnuť väčšie výnosy
  efektívny spôsob nepretržitého predaja vašich produktov a služieb s možnosťou naraz obslúžiť aj veľký počet zákazníkov a predať viac produktov s minimálnymi nákladmi umožňuje zvýšenie obratu Vašej spoločnosti.
blox® KATALÓG
blox KATALÓG - dynamický sklad Vašich informácií
 
Informačný systém blox KATALÓG je riešenie, ktoré Vám umožňuje: 
 • efektívne evidovať všetky Vaše podnikové informácie
  riešenie blox KATALÓG obsahuje nástroje na evidenciu a spracovanie informácií. Umožňuje nastaviť ako sa jednotlivé informácie ukladajú a následne spracovávajú. Nastaviť je možné triedy evidovaných informácií (napríklad: zákazník, dodávateľ, produkt a podobne) a atribúty evidovanej triedy informácií (meno, priezvisko, adresa, počet zákaziek, dokumenty, obrázky a atď.), ktoré môžu byť rôznych typov (reťazec, číslo, dátum, HTML text, obrázok, súbor, zoznam, strom, referencia). V prípade potreby je možné systém rozšíriť o atribúty implementované presne podľa Vašich potrieb,
   
 • vyhľadávať a filtrovať uložené informácie
  v údajoch uložených v systéme blox KATALÓG je možné vyhľadávať a filtrovať podľa všetkých evidovaných atribútov, čo umožňuje efektívne a rýchlo vyhľadať informáciu ktorú potrebujete,
   
 • vytvárať tlačové zostavy evidovaných informácií
  modul generátor zostáv umožňuje tlačiť zostavy obsahujúce stĺpce podľa konfigurácie užívateľa a položky podľa užívateľom definovaného filtra, čim je umožnená široká škála generovaných zostáv vo väčšine prípadov plne pokrývajúca požiadavky používateľa. V prípade, že by Vaše požiadavky boli ešte väčšie a potrebovali by ste špecifickú zostavu, tak je možné systém blox KATALÓG rozšíriť o modul generujúci danú zostavu,
   
 • definovať vlastné zobrazovacie formuláre
  evidované informácie môžete zobraziť na stránke podľa Vami definovanej šablóny, určujúcej ktoré informácie a akou formou sa zobrazia. Jedna trieda evidovaných informácií môže obsahovať viac zobrazovacích formulárov (napríklad: formulár určený pre verejnosť a formulár určený pre zamestnancov).
 S informačným systémom blox KATALÓG bude Vaša spoločnosť: 
 • udržiavať maximálny prehľad v interných informáciách
  pomocou modulu na evidenciu informácií je možné požadované informácie rýchlo vyhľadať podľa príslušnej kategórie  a kľúčových slov v dokumente,
   
 • môcť zrýchliť spracovanie informácii
  možnosť rýchlo vyhľadať požadované informácie a možnosť ľahko vytvoriť ľubovoľný zoznam z evidovaných informácií má za následok celkove zrýchlenie spracovania informácií,
     
 • vedieť viac o svojich obchodných partneroch a zákazníkov
  pomocou systému blox KATALÓG je možné evidovať všetky potrebné informácie o obchodných partneroch, udržiavať si ich profil a vedieť sa efektívnejšie rozhodovať v obchodnej situácií,
   
 • šetriť prevádzkové náklady
  spracovanie informácií KATALÓGovým informačným systémom nielen priamo šetrí náklady na papier a jeho archiváciu, ale aj nepriamo vo forme personálnych nákladov a to skracovaním času na spracovanie vnutropodnikových informácií,
   
 • efektívne prezentovať podnikové informácie
  pomocou vlastných zobrazovacích formulárov a systému blox CMS môže Vaša spoločnosť efektívne, prezentovať informácie, ktoré sa dynamicky zobrazujú užívateľom internetu – inými slovami mať dynamickú WWW stránku podľa Vašich predstáv a potrieb.
(c) DandiWay s.r.o. 2004, 2005design@rgb