Zatvoriť panel
Hlavná stránka
 


 Úvod

 O spoločnosti

 Produkty a služby

 blox® CMS

 blox® EXTRANET

 blox® KATALÓG

 Referencie

 Kontakt

blox® KATALÓG
blox KATALÓG - dynamický sklad Vašich informácií
 
Informačný systém blox KATALÓG je riešenie, ktoré Vám umožňuje: 
 • efektívne evidovať všetky Vaše podnikové informácie
  riešenie blox KATALÓG obsahuje nástroje na evidenciu a spracovanie informácií. Umožňuje nastaviť ako sa jednotlivé informácie ukladajú a následne spracovávajú. Nastaviť je možné triedy evidovaných informácií (napríklad: zákazník, dodávateľ, produkt a podobne) a atribúty evidovanej triedy informácií (meno, priezvisko, adresa, počet zákaziek, dokumenty, obrázky a atď.), ktoré môžu byť rôznych typov (reťazec, číslo, dátum, HTML text, obrázok, súbor, zoznam, strom, referencia). V prípade potreby je možné systém rozšíriť o atribúty implementované presne podľa Vašich potrieb,
   
 • vyhľadávať a filtrovať uložené informácie
  v údajoch uložených v systéme blox KATALÓG je možné vyhľadávať a filtrovať podľa všetkých evidovaných atribútov, čo umožňuje efektívne a rýchlo vyhľadať informáciu ktorú potrebujete,
   
 • vytvárať tlačové zostavy evidovaných informácií
  modul generátor zostáv umožňuje tlačiť zostavy obsahujúce stĺpce podľa konfigurácie užívateľa a položky podľa užívateľom definovaného filtra, čim je umožnená široká škála generovaných zostáv vo väčšine prípadov plne pokrývajúca požiadavky používateľa. V prípade, že by Vaše požiadavky boli ešte väčšie a potrebovali by ste špecifickú zostavu, tak je možné systém blox KATALÓG rozšíriť o modul generujúci danú zostavu,
   
 • definovať vlastné zobrazovacie formuláre
  evidované informácie môžete zobraziť na stránke podľa Vami definovanej šablóny, určujúcej ktoré informácie a akou formou sa zobrazia. Jedna trieda evidovaných informácií môže obsahovať viac zobrazovacích formulárov (napríklad: formulár určený pre verejnosť a formulár určený pre zamestnancov).
 S informačným systémom blox KATALÓG bude Vaša spoločnosť: 
 • udržiavať maximálny prehľad v interných informáciách
  pomocou modulu na evidenciu informácií je možné požadované informácie rýchlo vyhľadať podľa príslušnej kategórie  a kľúčových slov v dokumente,
   
 • môcť zrýchliť spracovanie informácii
  možnosť rýchlo vyhľadať požadované informácie a možnosť ľahko vytvoriť ľubovoľný zoznam z evidovaných informácií má za následok celkove zrýchlenie spracovania informácií,
     
 • vedieť viac o svojich obchodných partneroch a zákazníkov
  pomocou systému blox KATALÓG je možné evidovať všetky potrebné informácie o obchodných partneroch, udržiavať si ich profil a vedieť sa efektívnejšie rozhodovať v obchodnej situácií,
   
 • šetriť prevádzkové náklady
  spracovanie informácií KATALÓGovým informačným systémom nielen priamo šetrí náklady na papier a jeho archiváciu, ale aj nepriamo vo forme personálnych nákladov a to skracovaním času na spracovanie vnutropodnikových informácií,
   
 • efektívne prezentovať podnikové informácie
  pomocou vlastných zobrazovacích formulárov a systému blox CMS môže Vaša spoločnosť efektívne, prezentovať informácie, ktoré sa dynamicky zobrazujú užívateľom internetu – inými slovami mať dynamickú WWW stránku podľa Vašich predstáv a potrieb.
(c) DandiWay s.r.o. 2004, 2005design@rgb