Zatvoriť panel
Hlavná stránka
 


 Úvod

 O spoločnosti

 Produkty a služby

 blox® CMS

 blox® EXTRANET

 blox® KATALÓG

 Referencie

 Kontakt

blox® CMS
blox CMS – Web stránka, ktorá rastie s Vami
 
blox CMS je redakčný a publikačný systém, ktorý Vám umožňuje:
 • nastaviť obsah Web stránky
  pomocou konfiguračného nástroja umožňuje systém blox CMS nastaviť obsah Vašej Web stránky. Zobrazovanie zmien na WWW stránke prebieha automaticky v súlade s preddefinovaným dizajnom. Texty na stránke sa editujú pomocou takzvaného WYSIWYG editora, rovnako ako v Microsoft Worde, pričom daný editor umožňuje priamo vkladať texty z Microsoft Wordu. Nastavovanie obsahu stránky nevyžaduje rozsiahle odborné znalosti, stačia základné znalosti práce s počítačom a programom Microsoft Word,
   
 • dynamické zobrazovanie Web stránok
  na základe užívateľom definovanej konfigurácie systém blox CMS dynamicky generuje Web stránky pre užívateľov internetu, pričom umožňuje bohatú variabilnosť ich prezentácie. Pomocou otvárateľných sekcií umožňuje užívateľom ľahko nájsť požadovanú informáciu,
   
 • rozšíriť Web stránku podľa Vašich potrieb
  okrem štandartných modulov (stránka, menu, sekcia, text, obrázok, súbor na stiahnutie, linka) systém blox CMS umožňuje rozširovanie pomocou užívateľských modulov naprogramovaných presne podľa Vašich potrieb. Príkladom užívateľského modulu sú napríklad: modul na spracovanie objednávok, kontaktný formulár, modul špecifického vyhľadávania a podobne.
S redakčným a publikačným systémom blox CMS bude Vaša Web stránka: 
 • stále aktuálna
  pomocou konfiguračného nástroja blox CMS je možné informácie na stránke jednoducho meniť a udržiavať ich stále aktuálne,
   
 • šetriť Vaše náklady
  keďže nebudete musieť platiť za aktualizáciu stánky, ale budete si ju vedieť aktualizovať sami, tak nieje potrebné platiť dodávateľskú firmu za úpravy na stránke,
   
 • variabilná
  informácie v redakčnom a publikačnom systéme blox CMS sú organizované stromovo – podobne ako súbory a adresáre v počítači, pričom konfiguračný nástroj umožňuje kopírovať, presúvať, mazať aj jednotlivé časti stromu, čo umožňuje vysokú variabilnosť konfigurácie stránky. Zároveň dynamické zobrazovanie stránky umožňuje aby jednotlivé časti stránky sa zobrazovali v celku, alebo po častiach. Táto variabilnosť umožňuje prehľadné a jednoduché zobrazovanie aj veľkého objemu informácií,
   
 • rozšíriteľná
  modulárna architektúra systému blox CMS umožňuje rozšíriť riešenie o moduly, ktoré sú presne podľa Vašich potrieb a to bez vysokých nákladov,
   
 • výkonná
  blox CMS je implementovaný v J2EE (Java 2 Enterprise Edition). Architektúra riešenia je stavaná na vysoké záťaže a vzhľadom na vlastnosti kompatibility jazyka Java je možné prevádzkovať riešenie nielen na serveroch nižšej triedy, ale aj na vysokovýkonných počítačoch spojených do tzv. počítačového klastra.
(c) DandiWay s.r.o. 2004, 2005design@rgb